Kwaliteitswet zorg

De hoogste mogelijke kwaliteit van zorgverlening, of het nu in een ziekenhuis, privépraktijk of in de thuisverpleegkunde is. Dat is waar het om draait in de "wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheid", kortom de "kwaliteitswet zorg".

Deze wet stelt diverse voorwaarden vast om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door gezondheidszorgbeoefenaars te garanderen. Het idee voor deze wet dateert reeds van 2019, maar werd meerdere keren uitgesteld. Bepaalde aspecten binnen de nieuwe wetgeving zijn per januari 2022 in werking getreden. Andere onderdelen zoals het zorgportfolio zijn sinds juli 2022 een verplicht onderdeel voor welke zorgverlener.

Wat houdt het in?

De kwaliteitswet omvat volgende onderdelen:

  • De garantie van diagnostische en therapeutische vrijheid voor beroepsbeoefenaars
  • De vereiste van een visum om het beroep als zorgverlener uit te mogen oefenen
  • De voorwaarden op het gebied van omkadering, structuur en organisatie van de praktijkvoering
  • Het bijhouden van patiëntendossiers
  • De verplichting van continuïteit van de zorg
  • De communicatie van beoefenaars met het publiek
  • De zorgbeoefenaar houdt een bij voorkeur electronisch portfolio bij waaruit blijkt dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring

Bekwaamheid en ervaring

Het visum dat je als zorgverlener na het behalen van je diploma ontvangt geldt vandaag als bewijs dat je over de juiste competenties beschikt. Het visum is een belangrijke maar erg statische kwaliteitsgarantie. Met het zorgportfolio wordt deze kwaliteitsgarantie uitgebreid en aangevuld. Met dit zorgportfolio kan een zorgverlener vastleggen dat ze bijscholen en bijkomende vaardigheden opdoen. Diginursing ondersteunt hierin met een digitaal en eenvoudig te beheren zorgportfolio.

Het volledige wetsvoorstel vind je terug op de website van de Belgische overheid .